Produkter

Vi är en komplett legoleverantör av plåtbearbetade produkter. Dessutom har vi specialkompetens i produktion av komponenter för underhåll av järnvägsfordon. En annan specialkompetens vi har är produktion av kundspecifika kapslingar i plåt.

Legotillverkning

Tillsammans med våra produktionsutvecklare har ni som kunder alltid möjlighet att få mycket kompetent feedback på era artiklar. Vi kan ofta presentera kreativa förslag som arbetas fram tillsammans med produktionspersonalen i rätt skede för att nå mestkostnadseffektiv produktionslösning för vår kund och oss.

Järnvägsprodukter

Plåtteknik har sedan starten år 2000 levererat detaljer till underhåll av järnvägsfordon. Detta har fört med sig kunskap och förståelse för komponenter och svetsning till järnvägsfordon. Detaljerna är i storlek från kompletta snöplogar till en mängd mindre artiklar. Produktionen sker från enstycksleveranser till medelstora serier. Naturligtvis har Plåtteknik mött upp mot de krav som gäller i branschen och bla. certifierat sig för svetsningen mot EN 15085-2.

Kapslingar och skåp

Plåtteknik tillverkar och levererar ett antal olika skåp och kundspecifika kapslingar. Dessutom tillverkas en mängd olika artiklar för brandlarmsutrustningar mm. Exempel:

 • Skåp
  Skåp och skydd.
 • Brandskåpslås
  Brandskåpslås med och utan  mikroswitch /nycklar.
 • Detektornedtagare
  Detektornedtagare och magnettestare för detektorer.
 • Skydd
  Olika skydd för detektorer, larmklockor, blixtljus mm. För placering i tex bollhallar, skolor, fängelser.