Om PTAB

Vi erbjuder er som kund hela den värdeskapande kedjan från samarbete i produktutveckling till laserskärning, plåtbearbetning, maskinbearbetning, svetsning och montering.

En komplett legooperatör

Genom samarbetspartner ombesörjer vi olika typer av ytbehandling och specifik detaljframtagning och bearbetning. Vi har god kompetens på såväl prototypframtagning som något längre serietillverkning.

LEAN

Vi arbetar med LEAN-tänkande för att hålla igång vårt ständiga förbättringsarbete. Detta med målet att ständigt nå rätt kvalitet, rätt leveranssäkerhet (mer än 98%) och ökad flexibilitet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Detta har resulterat i kortare genomloppstid, bättre leveranssäkerhet och mindre bundet kapital.

Vi vill säkerställa bästa tekniska och ekonomiska lösning för vår del av värdekedjan. För att klara detta önskar vi en bred och kvalitetsmässigt god kommunikation med våra kunder både i prototyp/utvecklingsarbetet som i serieproduktionen.

Medarbetare viktigaste resursen

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare skall utvecklas i sitt arbete, lära sig olika moment och maskiner. Alla ska ges möjlighet till den vidareutbildning som behövs. Vi arbetar för att alla ska känna sig välkomna i vårt lagarbete och eftersträvar kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.