Kvalitet & Miljö

Vår dagliga processtyrning med ständiga förbättringar som en naturlig del av vårt arbetssätt säkerställer att vi månad efter månad kan motsvara kundernas ökande förväntningar. För mätning se under Maskiner.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är vårt verktyg för att ständigt förbättra oss och därmed uppfylla våra kunders krav. Vi är alla i företaget kvalitetsansvariga och att göra rätt kvalitet ska genomsyra allt vi gör.

 • Kvalitet
  För kvalitet är vi certifierade enligt ISO 9001:2015
 • Svetsning
  För svetsning är vi certifierade enligt ISO 3834-2
 • Järnvägsfordon
  För svetsning av järnvägsfordon och
  komponenter är vi certifierade enligt EN 15085-2

Miljöansvar

Vår affärsverksamhet ska ge minsta möjliga negativa påverkan på inre och yttre miljö. Vi strävar efter att minimera föroreningar och att minska verksamhetens resursförbrukning. Vi strävar efter att välja miljövänligaste material och arbetsmetoder.

 • Miljö
  För miljö är vi certifierade enligt ISO 14001:2015